امروز شنبه 5 بهمن 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
دپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریفشرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزینخانه آبکارنیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاته
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
افزایش مقاومت به خورد گی فولاد  بوسیله اعمال پوشش نانوذرات اکسید  تیتانیم بازگشت به مقالات
پوشش نانو ذرات TiO2 به د ليل د ارا بود ن خواص اپتيکي، مقاومت به اکسيد اسيون، خورد گي و سايش امروزه به ميزان زياد ي مورد  توجه قرار گرفته شد ه است. د ر اين پروژه پوشش نانو ذرات TiO2 به وسيله روش سل – ژل تحت فرايند  غوطه وري بر روي فولاد  زنگ نزن ...
نویسنده : علي شانقي - عليرضا صبور روح اقد م - شهرابي فراهاني
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
تاریخ ثبت : یکشنبه 28 ارديبهشت 1393
بازید : 1998

پوشش نانو ذرات TiO2 به د ليل د ارا بود ن خواص اپتيکي، مقاومت به اکسيد اسيون، خورد گي و سايش امروزه به ميزان زياد ي مورد  توجه قرار گرفته شد ه است. د ر اين پروژه پوشش نانو ذرات TiO2 به وسيله روش سل – ژل تحت فرايند  غوطه وري بر روي فولاد  زنگ نزن 316L اعمال شد ه است. ساختار، مورفولوژي و ترکيب پوشش به وسيله XRD ، SEM و  AFMمورد  بررسي قرار گرفته است، همچنين خواص خورد گي پوشش د ر محلول 3,5% NaCl به وسيله روشهاي الکتروشيميايي مانند  پلاريزاسيون تافلي و امپد انس ارزيابي شد ه است. نکته قابل توجه همگن، يکنواخت و عاري از ترک بود ن پوشش است. همچنين پوشش نانو ذرات TiO2 اعمال شد ه روي فولاد  زنگ نزن 316L مقاومت به خورد گي را از 132.135 به 16412.096 (KΩcm2) به ميزان تقریبا 120 برابر بهبود  بخشيد ه است.

 

شماره مقاله: 237

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ