امروز شنبه 5 بهمن 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
شرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزینخانه آبکاردپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریفنیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاته
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
بكارگيري فناوري نانو د ر راستاي كاهش آلود گي واحد هاي صنعتي بازگشت به مقالات
بعد  از پيد ايش کامپوزيتها اين مواد  به تد ريج به عنوان جايگزيني مناسب جهت فلزات مطرح شد ه و استفاد ه گرد يد ه اند  و با توجه به ويژگي هاي مناسب اين مواد ، کاربرد  وسيعي د ر صنايع مختلف بالاخص صنايع شيميايي و نفت، گاز و پتروشيمي پيد ا نمود ه اند  .به ...
نویسنده : ميرقاسم حسيني - حسين خوشوقت - محمد  رضا ارشد ي
منبع : نشریه پوششهای سطحی، شماره 24
تاریخ ثبت : یکشنبه 28 ارديبهشت 1393
بازید : 1836

بعد  از پيد ايش کامپوزيتها اين مواد  به تد ريج به عنوان جايگزيني مناسب جهت فلزات مطرح شد ه و استفاد ه گرد يد ه اند  و با توجه به ويژگي هاي مناسب اين مواد ، کاربرد  وسيعي د ر صنايع مختلف بالاخص صنايع شيميايي و نفت، گاز و پتروشيمي پيد ا نمود ه اند  .به تد ريج با پيشرفت د ر توليد  اين مواد ، نانو کامپوزيتها پا به عرصه علم و فن آوري گذارد ند ، که اين مواد  جد يد  به مراتب خواصي بهتر از کامپوزيتهاي مرسوم ارائه مي د اد ند . لذا د ر اين مقاله ضمن بررسي و شرح کامل نانوکامپوزيت ها و مقايسه اين مواد  با کامپوزيت هاي مرسوم به بيان ويژگي ها و مزاياي اين مواد  پرد اخته شد ه و روشها و مواد  مختلف جهت توليد  نانوکامپوزيتها و کاربرد هايشان د ر صنايع شيميايي و د ر پايان بطور خاص ترسيب الکتروشيميايي پوششهاي نانو کامپوزيتي نيکل که د اراي خواص مکانيکي، مقاومت خورد گي و سايشي بالا هستند ، به منظور کاهش آلود گي واحد هاي صنعتي ناشي از اثرات يون کروم شش ظرفيتي که عامل سرطان زا، خورند ه و سمي است بررسي مي گرد د .

شماره مقاله: 240

لطفا کلیک فرمایید:

سفارش فوری مقاله کامل

بازگشت به مقالات
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ